Vlada TK dala saglasnost JU UNTZ za prijem 15 asistenata

     

Vlada TK na posljednjoj sjednici dala je saglasnost Javnoj ustanovi Univerzitet u Tuzli za zaključivanje Sporazuma o međusobnoj saradnji u realizaciji Programa sufinansiranja zapošljavanja u javnim univerzitetima/sveučilištima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Sporazum će se zaključiti između Federalnog zavoda za zapošljavanje Sarajevo, Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i Javne ustanove Univerzitet u Tuzli.

S tim u vezi Vlada je dala i saglasnost Javnoj ustanovi Univerzitet u Tuzli za prijem najviše 15 asistenata/viših asistenata u radni odnos na određeno vrijeme do godinu dana, po Programu sufinansiranja zapošljavanja u javnim univerzitetima/sveučilištima u Federaciji Bosne i Hercegovine.