27 C
Tuzla
18.07.2024.

Vlada TK dala saglasnost na Sporazum o utvrđivanju plate, toplog obroka i regresa za policiju

Na danas održanoj sjednici Vlada TK je dala saglasnost na tekst Sporazuma o utvrđivanju osnovice za obračun plaće, naknade za ishranu u toku rada (topli obrok) i naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres) za službenike policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona u 2022. godini.

Prema ovom Sporazumu plaća za sve službenike policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona će tokom 2022. godine biti obračunavana po osnovici u visini od 305,00 KM, te će imati pravo na topli obrok u visini od 10 KM po izrađenom danu.

Regres će biti isplaćen u iznosu od 50% prosječne neto plate u FBiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku za mjesec koji je prethodio usvajanju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu, a polovinom 2022. godine će, nakon sagledavanja stanja prihoda u Budžetu Tuzlanskog kantona 2022. godine, biti nastavljen socijalni dijalog Vlade TK sa sindikatom. Također, Vlada je danas prihvatila tekst Aneksa Kolektivnog ugovora za policijske službenike Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Vezane vijesti

TUZLA