Vlada TK danas o radu Kantonalne inspekcije

Vlada TK danas o radu Kantonalne inspekcije

Objavio: -

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj sjednici razmatrat će Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za period 01.01.-30.06.2016. godine.

Pored toga, na dnevnom redu je i razmatranje Mišljenja na tekst prijedloga Sporazuma o izmjenam i dopunama Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju državljana BiH u Republici Sloveniji i Protokola o izmjenama i dopunama Protokola o sprovođenju Sporazuma, kao i razmatranje prijedloga i donošenje Programa raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice ”Pomoć vjerskim zajednicama” za 2016. godinu.