Vlada TK danas razmatra aktivnosti na suzbijanju aerozagađenja

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Vlada TK će na današnjoj sjednici razmatrati, između ostalog, i Rješenje o imenovanju komandanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite. Vlada također razmatra i Zakon o izmjenama Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina.

Vlada će razmatrati i Informaciju sa prijedlogom aktivnosti za poboljšanje stanja kvaliteta zraka.

Sjednica počinje u 09:00 sati.