Vlada TK danas razmatra prijedlog Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Na današnjoj sjednici Vlade TK razmatrat će se, između ostalog, i Akcioni plan za prevenciju i borbu
protiv nasilja u porodici na području kantona. Također, na sjednici će se razmatrati i Informacija o stanju turističko – ugostiteljske djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini, ali i Informacija o obezbjeđivanju rezerve krvi za potrebe liječenja građana u Tuzlanskom kantonu sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnosti obezbjeđenja krvi kao lijeka za 2018. godinu.