Vlada TK danas razmatra Program rada za 2020. godinu

 

Vlada TK na današnjoj sjednici razmatra, između ostalog, i Program rada Vlade Tuzlanskog kantona za 2020. godinu.

Također, Vlada danas donosi Odluku o raspisivanju Javnog oglasa  za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije članova Nadzornog Javnog preduzeća “Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj, kao i Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa radi popunjavanja upražnjenih pozicija predsjednika i dva člana Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.