Vlada TK dodijelila sredstva lokalnim zajednicama za održivi povratak

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

U cilju realizacije Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava za podršku povratku prognanih osoba Vlada Tuzlanskog kantona je danas dala saglasnost na odluke Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK o odobravanju sredstava za šest jedinica lokalne samouprave za sanaciju infrastrukturnih objekata.

Opštini Lopare je, za mjesnu zajednicu Završje, kao učešće Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK u rješavanju projekata održivog povratka, za rekonstrukciju putnog pravca Priboj – Skakovica – Završje, odobreno 9.500,00 KM, a 12.125,38 KM je odobreno Opštini Srbrenica za mjesnu zajednicu Potočari, za sanaciju odrona i izgradnju potpornog zida na putnoj komunikaciji.

Kao učešće Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK, za izgradnju ulične rasvjete i uređenje sportskog poligona u mjesnoj zajednici Glodi, Gradu Zvorniku je odobreno 10.938,51 KM.

Za rekonstrukciju/asfaltiranje 4 sokaka u mjesnoj zajednici Bukovačke Čivčije Gradu Doboju je odobreno 12.000,00 KM, a 21.000,00 KM je odobreno Opštini Bratunac, za asfaltiranje lokalnog puta u mjestu Pirići, mjesna zajednica Bjelovac.

Općini Čelić je odobreno 9.047,70 KM za sanaciju oštećenja prijelaza puta za naselje Dugonje kao i čišćenje nanosa uzvodno i nizvodno od naselja Lučića, te sanaciju dijelova korita potoka Drenčica u naselju Filipovići, mjesna zajednica Drijenča.