Vlada TK: Imenovani novi upravni odbori u tri javne ustanove

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Vlada TK je danas u okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas razriješila Upravni odbor Javne ustanove Zavod za zaštitu i korištenje kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzla, te privremeno imenovala novog predsjednika i članove Upravnog odbora ove javne ustanove.

Vlada je razriješila prethodno imenovani Upravni odbor JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona, te privremeno, do okončanja konkursne procedure imenovanja novog Upravnog odbora u skladu sa zakonom, a najduže tri mjeseca, imenovala novi Upravni odbor JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona.

Također, Vlada je privremeno imenovala predsjednika Školskog odbora JU Osnovna muzička škola Tuzla.

Vlada je danas dala saglasnost Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona za prijem namještenika višeg referenta za informaciono-dokumentacione poslove, bazu podataka i arhivsko poslovanje, u radni odnos na neodređeno vrijeme, saopšteno je iz ureda Vlade TK.