26.7 C
Tuzla
23.07.2024.

Vlada TK: Imenovanja direktora i privremenih nadzornih odbora

U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona je danas dala saglasnost na prijedlog Odluke Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski  klinički Centar  Tuzla o imenovanju Prof. dr. med. sci. Vahida Jusufovića, specijalista  oftalmologije  za  direktora  Javne  zdravstvene  ustanove  Univerzitetski  klinički centar Tuzla, na mandatni period od četiri godine.

Vlada je imenovala  Upravni  odbor  JU  Odgojni  centar  Tuzlanskog  kantona  na  period  od  četiri godine. Data je prethodna saglasnost Upravnom odboru Javne ustanove  Odgojni centar Tuzlanskog kantona za prijevremeno razrješenje Emira Huskića vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona, te imenovanje Marine Tomić  za  vršioca  dužnosti  direktora  Javne  ustanove  Odgojni  centar  Tuzlanskog  kantona, do okončanja konkursne procedure za izbor i imenovanje direktora, a najduže 6 mjeseci.

Vlada je danas imenovala i punomoćnike koji u ime osnivača vrše ovlašćenja Skupštine Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“  d.o.o., utvrdila prijedlog kandidata za privremeno imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“, te dala saglasnost na Odluku  Nadzornog odbora JP „Međunarodni aerodrom   Tuzla“ o imenovanju Mensuda Brčaninovića iz Živinica za  vršioca dužnosti Izvršnog direktora za saobraćaj i tehniku ovog javnog preduzeća do okončanja procedure za izbor i imenovanje Izvršnog direktora za saobraćaj i tehniku, a najduže 3 mjeseca.

Vlada je zatražila od Skupštine JP “Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj da razriješi dužnosti članove, predstavnike državnog kapitala, imenovane u privremeni Nadzorni odbor JP “Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj, te utvrdila prijedlog kandidata za imenovanje u privremeni Nadzorni odbor javnog preduzeća do imenovanja novog Nadzornog odbora u skladu sa zakonom, a najduže do 90 dana.

Vlada je danas dala i prethodnu saglasnost Nadzornom odboru Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla za imenovanje Belkise Avdagić, dipl.oec. za izvršnog direktora za ekonomsko- finansijske i pravne poslove Javnog preduzeća, kao i za imenovanje Alena Nuhića, dipl.ing.el. za izvršnog direktora za tehničke poslove Javnog preduzeća, na mandatni period na koji je imenovan direktor Javnog preduzeća.

Kada je u pitanju JP RTV TK, Vlada je dala prethodnu saglasnost na Odluku Nadzornog   odbora o  prijedlogu za imenovanje  vršioca  dužnosti  Uprave  JP  Radio –  televizija  Tuzlanskog  kantona  d.o.o.  Tuzla,  do okončanja konkursne procedure a najduže na period do šest mjeseci, i to: Kasim Softić,  vršilac dužnosti direktora, Hasan Jahić, vršilac dužnosti izvršnog direktora za razvoj i Admira Bakić, vršilac dužnosti izvršnog direktora za program.

Prethodne saglasnosti su date i Nadzornom  odboru  privrednog  društva  Rudnik  soli  „Tuzla“ d.d. Tuzla za razrješenje Mujkić Mirnesa, dipl. kriminalista sa pozicije v.d. direktora privrednog društva, te imenovanje Aziza Čačkovića, dipl. pravnika na poziciju vršioca dužnosti direktora Privrednog društva na period od 27.09.2020. godine do okončanja  konkursne procedure, a najduže do šest mjeseci. Osim razrješenja i imenovanja v.d. direktora ovog privrednog društva, Vlada je dala prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog  društva Rudnik soli „Tuzla“ d.d. Tuzla za razrješenje trenutnih i imenovanje v.d. izvršnih direktora Privrednog društva.

Vezane vijesti

TUZLA