Vlada TK: Izmjenom Zakona omogućiti efikasniji rad Kantonalne direkcije robnih rezervi

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Na jučerašnjoj sjednici Vlada TK je utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o robnim rezervama Tuzlanskog kantona. U toku primjene Zakona o robnim rezervama Tuzlanskog kantona, uočena je potreba drugačijih rješenja određenih pitanja, a posebno značajno je rješavanje smještaja privremeno oduzete robe u prekršajnom postupku i inspekcijskom nadzoru, što je do sada predstavljalo veliki problem za inspekcijske organe.
Razlog za donošenje ovih izmjena i dopuna je i neophodnost usklađivanja Zakona sa odredbama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona, shodno čemu je Kantonalna direkcija robnih rezervi prestala postojati kao samostalna upravna organizacija i uvrštena je u sastav Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona. Također, Zakonom o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu uređena su određena pitanja koja se odnose na pravni status rukovodioca upravne organizacije u sastavu kantonalnog ministarstva, koji, prema odredbama ovog zakona, nije državni službenik, ali se njegov radno-pravni status reguliše ovim zakonom.