Vlada TK: Još tri korisnika žele kreditna sredstva uz subvencije

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom prihvata tekst Mišljenja Ministarstva privrede na odobrena kreditna sredstva BBI banke iz kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope iz Budžeta Tuzlanskog kantona. Ova banka, sa kojom je Vlada zaključila Ugovor o plasmanu kreditnih sredstava kao i Aneks Ugovora dostavila je Ministarstvu privrede zahtjev za davanje mišljenja za još tri klijenta u ukupnom iznosu od 2,6 miliona KM. U ranijem periodu, po ovom programu za kredite je apliciralo sedam firmi iz kantona. U resornom ministarstvu vjeruju da će tokom naredne sedmice kreditna sredstva biti dostupna privrednicima.

”Vlada je dala pozitivno mišljenje na Zahtjev BBI banke na ova kreditna sredstva putem ove banke i iznos sredstava koji je Vlada odobrila jeste 2,6 miliona KM. Ponovo apelujem na BBI banku da ubrza proces kada je u pitanju obrada kredita u samoj banci, i da u što skorijem roku dostavi i ovaj dio koji je preostao, a preostalo je oko 23 miliona KM koji će ucrpati u privredu TK i nadamo se da će u ovoj pandemiji dobar doprinos dati i ova kreditna sredstva, kada je u pitanju sanacija šteta koje je nanijela sama pandemija”, naveo je Asmir Hasić, ministar privrede TK.