Vlada TK: Mjere za ublažavanje posljedica pandemije korona virusa

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Svjesna da pandemija virusa COVID-19 ostavlja posljedice na cjelokupnu društveno-ekonomsku situaciju u Tuzlanskom kantonu, Vlada Tuzlanskog kantona nastoji da, u skladu sa svojim ustavnim i zakonskim ovlaštenjima i finansijskim mogućnostima, te posljedice svede na što manju mjeru. S tim u vezi na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada je Zaključkom utvrdila da je njen prioritet očuvanje života i zdravlja građana, kao i očuvanje stabilnosti zdravstvenog sektora koji ima maksimalnu moralnu i materijalnu podršku Vlade Tuzlanskog kantona u provođenju aktivnosti u borbi protiv pandemije korona virusa u Tuzlanskom kantonu i Bosni i Hercegovini.
Imajući u vidu naprijed navedeno, do sada je odobreno 900.000,00 KM iz sredstava posebnog poreza za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, 200.000.00 KM iz budžetske rezerve i 100.000.00 KM iz sredstava Kantonalne direkcije robnih rezervi, a Vlada će i dalje nastaviti pružati svaku moguću pomoć zdravstvenim i svim drugim institucijama za provođenje aktivnosti na zaštiti života i građana Tuzlanskog kantona.
S tim u vezi, Vlada Tuzlanskog kantona podržava najavljene mjere Vlade Federacije BiH i u skladu sa svojim nadležnostima i finansijskim mogućnostima pružit će podršku Programu aktivnosti Vlade FBiH za stabilizaciju privrede i saniranje posljedica pandemije korona virusa.
Putem određenih rješenja, koja su u pripremi, Vlada će definisati način ostvarivanja ušteda u Budžetu Tuzlanskog kantona i utvrditi pojedinačne mjere štednje za sve budžetske korisnike.
Vlada Tuzlanskog kantona odustaje od nabavke putničkih automobila za budžetske korisnike, izuzev MUP-a, a revidirat će i sve ostale planirane kapitalne izdatake i kapitalne transfere iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020.godinu.