Vlada TK: O smještaju u kućnu izolaciju ubuduće odlučuju sanitarni inspektori

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Vlada TK je danas održala nastavak jučer započete 35. redovne sjednice Vlade TK. Ovom prilikom Vlada je dala saglasnost na Odluku Ministarstva zdravstva TK o prijenosu ovlaštenja. Naime, Odlukom Ministarstva, ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona prenosi svoja ovlaštenja o odlučivanju o kućnoj izolaciji na sanitarne inspektore. Shodno ovome, kućna izolacija i stavljanje pod zdravstveni nadzor primjenjuje se na lica za koje postoji sumnja da su oboljeli od korona virusa (članovi porodice) ili za koje se utvrdi ili posumnja da su bile u direktom dodiru sa oboljelim osobama ili sa osobama za koje postoji sumnja da su oboljeli od korona virusa (COVID-19) na području Tuzlanskog kantona, a dolaze iz zemalja u kojima je evidentirano postojanje korona virusa.