30.5 C
Tuzla
23.07.2024.

Vlada TK: Odobrena sredstva Memorijalnom centru Srebrenica – Potočari

U svrhu svestrane podrške Memorijalnom centru Srebrenica- Potočari, Vlada Tuzlanskog kantona sa budžetske pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima” izdvojila je sredstva u vrijednosti 60.000 KM za realizaciju projekta “Usmena historija – dok još nije kasno”, i time pružila priliku za istraživanje o specifičnim događajima genocida u Srebrenici.

Projekat obuhvata kontekst kulture sjećanja, ne samo kolektivne kulture, nego i individualne kulture sjećanje, i u tom smislu projekat obuhvata evidentiranje, snimanje izjava svjedočenja neposrednih učesnika, preživjelih žrtava genocida i svih onih koji su u tom kontekstu bili vezani za čitavu Srebreničku tragediju”, kazao je Kadrija Hodžić, premijer Tuzlanskog kantona.

Kako bi se ojačala pronatalitetna politika, te omogućio veći obuhvat korisnika, Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je Prijedlog o Izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom koji podrazumijeva omogućavanje svim porodicama sa troje i više djece ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 1.500 KM.

“Do sad je bilo u Zakonu definisano da to moraju biti zajednička djeca, sada ovim izmjenama se definiše da je bitno da su to djeca od jednog roditelja, s obzirom da se do sada dolazilo u neravnopravnu situaciju da majka sa dvoje djece se uda, razvede, dobije treće dijete sa zajedničkim partnerom i nema pravo na tu naknadu, ili obrnuta situacija. U ovom slučaju kad se iz te riječi izbaci “ zajedničke” djece, ostat će samo troje djece i ti roditelji će imati pravo na jednokratnu novčanu pomoć za svako treće i naredno dijete”, istakao je ministar za rad, socijalnu politiku i povratak, Esad Džidić.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas imenovala direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona, te direktora Kantonalnog Zavoda za pružanje pravne pomoći. Vlada je također i privremeno imenovala školske odbore u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.

Vezane vijesti

TUZLA