Vlada TK odobrila sredstva za zamjenu stolarije na RGGF-u i LED rasvjete u Univerzitetskoj dvorani

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Vlada TK je danas dala saglasnost na Odluku Ministarstva obrazovanja i nauke, o korištenju vlastitih prihoda JU Univerzitet u Tuzli. Ovom odlukom se, za zamjenu stolarije na sjevernoj strani Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta i zamjenu stare i postavljanje nove LED rasvjete u Univerzitetskoj dvorani, odobrava korištenje 80.984,20 KM vlastitih prihoda Univerziteta.