Vlada TK: Okončana realizacija projekta podrške mladima za 2019. godinu

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Vlada TK je danas donijela i odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Podrška mladima“ u 2019. godini. Ovim odlukama odobrena su sredstva za 45 korisnika  koji su aplicirali na program „Subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih“, kao i za osam korisnika programa „Finansiranje i sufinansiranje projekata omladinskih udruženja“. Ovim je okončana ovogodišnja realizacija ukupno 115.000,00 KM, koliko je Budžetom bilo planirano na potrošačkoj jedinici „Podrška mladima“.

„Danas je Vlada dala 45 saglasnosti mladim ljudima koji su konkurisali na javni poziv za subvencioniranje kamatne stope do 3000 KM i oni koji su imali manju kamatnu stopu u proteklih 12 mjeseci dobili su u potpunosti finansiranje, a  oni koji su imali kamatnu stopu višu od 3000 KM u proteklih 12 mjeseci, oni su dobili do 3000 KM“, izjavio je Srđan Mićanović, ministar kulture, sporta i mladih TK.