Vlada TK podržala USAID-ov projekt e – uprave

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Vlada Tuzlanskog kantona u petak 29.oktobra će potpisati Memorandum o razumijevanju za Projekat e – uprave sa američkom agencijom za međunarodni razvoj, nakon što je danas prihvaćen od članova kantonalne Vlade. Projekat je od izuzetnog značaja za Tuzlanski kanton, ali i cijelu BIH, a radi se o usklađivanju zakonodavnog i regulatornog okvira e- uprave sa direktivama Evropske unije.

U ovom kantonu ovim sporazumom mi zapravo usklađujemo module za unaprjeđenje sistema javne nabavke, odnosno unapređenje pravnog i institucionanog okvira za centralizaciju javne uprave na području TK” kaže Kadrija Hodžić, premijer TK.

Višestruk je značaj ovog projekta. Efikasnost i transparentnost postupka javnih nabavki, veća odgovornost i inetgrisanost ugovornih strana u postupku javnih nabavki, kao i unapređenje centralnog nabavnog tijela i procedura centralizovanih javnih nabavki u TK. Sporazum će trajati do marta 2025. godine, a čini i osnovu za njegovo proširivanje.

Na razvijanje softvera e- uprave, koji će pomoći inspekcijama i izdavanju građevinskih dozvola, koji je jako bitno za poboljšanje lakoće poslovanje, koji je tako veliki problem u ovoj zemlji.” istakao je Kadrija Hodžić, premijer TK.