Vlada TK povukla iz procedure Zakon o inspekcijama, izvještaje o radu kantonalnih institucija…

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Vlada TK je današnjim Zaključkom povukla iz skupštinske procedure sve materijale koji su ranije dostavljeni, a nisu razmatrani na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona. Radi se o prijedlogu Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona, prijedlozima zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnivanju Javne ustanove Mješovita srednja škola u Sapni, o osnivanju Javne ustanove Gimnazija „Ismet Mujezinović“ u Tuzli, Javne ustanove Osnovna škola „Sjenjak“ u Tuzli, Javne ustanove Mješovita srednja škola Lukavac, prijedlogu Zakona o stavljanju van snage Zakona o uređenju imovinsko-pravnih i drugih odnosa u vezi sa preuzimanjem prava i obaveza osnivača prema osnovnim školama koje imaju status javne ustanove i prijedlogu Zakona o stavljanju van snage Zakona o uređenju imovinsko-pravnih i drugih odnosa u vezi sa preuzimanjem prava i obaveza osnivača prema srednjim školama koje imaju status javne ustanove. Također povučen je određeni broj izvještaja o radu kantonalnih institucija i ustanova i informacija o stanju u određenim oblastima. Razlog za povlačenje je upoznavanje novoimenovanog saziva Vlade Tuzlanskog kantona sa ovim materijalima, saoopćeno je iz Ureda premijera TK.