Vlada TK: Prihvaćena Informacija o radu direktora Uprave policije

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila Izvještaj o radu direktora Uprave policije MUP-a TK za period april – juni ove godine. Prema pokazateljima prikazanim ovom Informacijom može se konstatovati da je, u oblasti kriminaliteta, napodručju Tuzlanskog kantona evidentirano 5,23% manje krivičnih djela u odnosu na period april-juni 2019. godine.

Ako se posmatraju složeniji i teži oblici krivičnih djela, može se uočiti smanjenje broja napada na službenu osobu u vršenju poslova sigurnosti, krivotvorenja službene isprave, neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, nasilja u porodici, nedozvoljenog držanja oružja ili eksplozivnih materija, teških tjelesnih ozljeda, i dr., dok je povećan broj teških krađa, zloupotreba položaja iii ovlaštenja, posjedovanja i omogućavanja uživanja opojnih droga, izazivanja opće opasnosti, nasilničkog ponašanja, i dr. Tokom posmatranog perioda ostvaren je procenat otkrivenosti krivičnih djela prijavljenih po nepoznatom učiniocu u iznosu od 44,31%, dok je procenat ukupne rasvijetljenosti krivičnih djela 66,87%.

Kada se radi o javnom redu i miru na području Tuzlanskog kantona tokom drugog tromjesečja 2020. godine, policija Tuzlanskog kantona evidentirala 490 događaja narušavanja javnog reda i mira višenego u istom periodu prošle godine. Posmatrano po strukturi prekršaja značajno je istaknuti povećanje prekršaja odbijanjanaređenja i omalovažavanja policijskih službenika za 419 prekršaja ili 790,57%, zatim ostalih prekršaja po Zakonu o javnom redu i miru za 50 ili 64,1%, te prosjačenja više za 7 prekršaja ili 175%.

Tokom perioda april-juni 2019.godine evidentirano je smanjenje broja saobraćajnih nezgoda u odnosu na istiperiod prethodne 2019. godine, manje za 138 nezgoda ili za 20%. Broj saobraćajnih nezgoda sa poginulim licimamanji je za dvije nezgode, a broj poginulih lica je veći za jedno lice u odnosu na isti period prošle godine.Broj nezgoda sa povrijeđenim licima manji je za 53 nezgode ili 19,8%, međutim u tim nezgodama evidentiran je veći broj osoba sa teškim tjelesnim povredama i to za 6 osoba ili 18,8%. Broj osoba sa lakim tjelesnim povredama manjije za 71ili za 19,3%, a za 83 nezgode ili za 20,1% je manji i brojsaobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom.