Vlada TK prihvatila izvještaj Tima za sprječavanje korupcije na području TK

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Izvještaj Tima za sprječavanje korupcije na području Tuzlanskog kantona o realiziranim aktivnostima po Akcionom planu za provođenje Programa za borbu protiv korupcije Tuzlanskog kantona 2016 – 2019.

Također, Vlada je Zaključkom zadužila Tim za prevenciju kroupcije Vlade Tuzlanskog kantona da, po usvajanju državne Strategije za borbu protiv korupcije 2020. – 2024., pripremi i Vladi Tuzlanskog kantona predloži Strategiju za borbu protiv korupcije Tuzlanskog kantona 2020. -2024.

Istovremeno svi kantonalni organi uprave i druge kantonalne institucije su zadužene da Timu za prevenciju korupcije Vlade Tuzlanskog kantona dostavljaju mjesečne izvještaje o realizaciji mjera i aktivnosti iz Akcionog plana za borbu protiv korupcije i Plana integriteta institucije usvojenih u skladu sa Programom za borbu protiv korupcije na području Tuzlanskog kantona 2016.-2019, kao i da postupaju po aktima Tima za sprječavanje korupcije na području Tuzlanskog kantona, a u vezi sa realizacijom aktivnosti na izradi Akcionog plana za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije Tuzlanskog kantona 2020. – 2024