23.9 C
Tuzla
27.05.2022.

Vlada TK: Suficit i neoprihodovana sredstva iz 2020. stvorili podlogu za pozitivne trendove u 2021.godini

Posmatrajući ukupno ostvarene prihode i primitke Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2021. godine od 425.820.349,25 KM, u odnosu na izvršene rashode i izdatke u iznosu od 396.916.294,49 KM, evidentno je da je Budžet u 2021. godini ostvario ukupan finansijski rezultat – suficit u iznosu od skoro 29 miliona KM.

Ipak ono što treba istaknuti jeste da je u 2021. godini zatečeno oko 19 miliona neoprihodovanih sredstava, što je, uz povećanje prihoda tokom 2021.godine rezultiralo ukupnim navedenim suficitom od 29 miliona KM, navodi se u danas usvojenom Izvještaju o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period od 01.01.-31.12.2021. godine.

S obzirom da je i akumulirani suficit Budžeta Tuzlanskog kantona iz 2020. godine iznosio 22,2 miliona KM, on je uvećan za prošlogodišnji suficit, te korigovan za otpis obaveze i potraživanja koja su utvrđena popisom sredstava i izvora sredstava Tuzlanskog kantona na dan 31.12.2021. godine u iznosu od 88.834,86 KM. Imajući u vidu sve navedeno može se zaključiti da je na dan 31.12.2021.godine Budžet Tuzlanskog kantona ostvario akumulirani suficit u iznosu od nešto više od 51 milion KM.

Kada je u pitanju korištenje sredstava tekuće rezerve treba istaknuti da je tokom 2021. godine Vlada Tuzlanskog kantona na teret budžetske pozicije tekuća rezerva budžeta odobrila ukupno 201.100,00 KM, što u procentima iznosi 47,88% u odnosu na usvojeni Budžet Tuzlanskog kantona, dok izvršenje po Odlukama iznosi 182.037,07 KM i u odnosu na planirani iznos u budžetu izvršenje je 43,34%.

POSLJEDNJE DODANO