15 C
Tuzla
30.11.2023.

Vlada TK: U 2022. sufinansirat će se manifestacije koje afirmišu razvoj TK

Vlada TK utvrdila je kriterije, uslove i postupak za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice troškovi manifestacija za 2022. godinu.

Kriterijima je predviđeno da će Vlada, iz Budžeta TK za 2022. godinu sufinansirati programi manifestacija koji afirmišu razvoj Tuzlanskog kantona, uključuju ili su uključeni u programe manifestacija međunarodnog karaktera i saradnje ili su sajamskog karaktera i realizuju se na području Tuzlanskog kantona.

S druge strane Vlada neće sufinansirati programe koji su usmjereni isključivo za ostvarivanje vjerskih ciljeva, promociju programa političkih stranaka, finansiranje plata i drugih izdataka zaposlenika u pravnom licu.

Također, neće se podržavati ni projekti koji su usmjereni isključivo na investicijska ulaganja, izgradnju i adaptaciju objekata, kupovinu opreme i slično, te projekti čiji podnosioci zahtjeva nisu dostavili izvještaj o namjenskom utrošku sredstava dobijenih od Vlade Tuzlanskog kantona u prethodnoj godini.

Osobe koje podnesu zahtjev i nastave započeti postupak za sticanje naučnog stepena doktora nauka na Univerzitetu u Tuzli, u obavezi su plaćati neizmireni iznos utvrđene-školarine, te dodatnu participaciju u troškovima tog postupka u visini od 300,00 KM, po semestru, a koju uplaćuju u prvoj sedmici naučne akademske godine u kojoj nastavljaju postupak, odnosno u prvoj sedmici ljetnog semestra iste akademske godine ukoliko do početka ljetnog semestra ne odbrane doktorsku disertaciju, definisano je Odlukom Upravnog odbora JU Univerziteta u Tuzli o iznosu dodatne participacije u troškovima sticanja naučnog stepena magistra i doktora nauka na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli, na koju je Vlada danas dala prethodnu saglasnost.

Također, ovom odlukom je definisano i da su osobe koje podnesu zahtjev i nastave započeti postdiplomski studij na Univerzitetu u Tuzli, u obavezi uz neizmireni iznos utvrđene školarine, platiti i dodatnu participaciju u troškovima tog studija u visini od 200,00 KM, po semestru, a koju također uplaćuju u prvoj sedmici nastave akademske godine u kojoj nastavljaju studij, odnosno u prvoj sedmici ljetnog semestra iste akademske godine ukoliko do početka ljetnog semestra ne odbrane magistarski rad.

Vezane vijesti

TUZLA