Vlada TK u prvih devet mjeseci ostvarila tekući suficit

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

U prvih devet mjeseci ove godine Vlada Tuzlanskog kantona je ostvarila pozitiva finansijski rezultat u iznosu od oko 25,7 miliona KM. Podatak je ovo iz danas usvojenog Periodičnog izvještaja Budžeta Tuzlanskog kantona od 01.01. – 30.09.2019. godine.

U prvih devet mjeseci ostvareni prihodi, primici i finansiranje su ostvareni u kumulativnom iznosu od 274.333.636 KM i za 4,2% su veći u odnosu na prihode u istom periodu prošle godine. Istovremeno su rashodi ostvareni u iznosu od 248.446.190 KM i veći su za 4,1% u odnosu na rashode ostvarene u istom periodu prošle godine. Pozitivan finansijski rezultat (suficit) u ovom periodu ipak treba uzeti sa rezervom.  Naime, u prvim mjesecima i polugodištu fiskalne godine se utvrđuju uslovi i kriteriji za finansiranje određenih programa podrški Vlade Tuzlanskog kantona, a njihovo finansiranje se vrši tek u drugom polugodištu, a posebno posljednjem tromjesečju godine, što će sigurno utjecati na konačan finansijski rezultat na kraju fiskalne 2019. godine. Ipak, iznos tekućeg suficita daje razlog za optimizam da će se i ovu fiskalnu godinu naš kanton ostvariti pozitivan finansijski rezultat, te time dodatno smanjiti akumulirani deficit Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas prihvatila i Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za prvih 9 mjeseci ove godine. U ovom periodu Vlada je donijela odluke o odobravanju sredstava na teret budžetske pozicije tekuća rezerva budžeta u ukupnom iznosu od 44.768,00 KM, što u procentima iznosi 7,46% u odnosu na usvojeni Budžet Tuzlanskog kantona, dok izvršenje po Odlukama iznosi 36.711,72 KM i u odnosu na planirani iznos u budžetu izvršenje je 6,12%, saopšteno je iz ureda Vlade TK.