Vlada TK usvojila izvještaj JU Zaštićeni pejzaž ”Konjuh” Banovići za proteklu godinu

Vlada TK usvojila izvještaj JU Zaštićeni pejzaž ”Konjuh” Banovići za proteklu godinu

Objavio: -

Na posljednjoj sjednici Vlade TK prihvaćen je Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove Zaštićeni pejzaž ”Konjuh” Banovići za 2018-tu. Svake godine bilježe povećanje broja posjetilaca. U prethodnoj godini ostvarili su veće prihode u odnosu na godinu ranije, što je rezultat veće naplate usluga koje pružaju.

”Pošto je svakim danom sve veći broj posjetilaca onda to i u konačnici ima rezultate. Naše ulaznice su simbolične pola marke za učenike, djecu i penzionere a marka za odrasle osobe. Ipak smo imali puno posjetilaca tako da smo uspjeli da ostvarimo ono koliko smo planirali, a to je 70 hiljada maraka” rekao je Enes Modrić, direktor JU Zaštićeni pejzaž ”Konjuh” Banovići.

Kompleks Zaštićenog pejzaža Konjuh u prošloj godini posjetilo je 100 hiljada osoba. Kako ističe direktor, trude se da stvaraju uslove za masovniji dolazak ljudi, te prostor uređuju, čuvaju i nadziru.