Vlada TK usvojila Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite...

Vlada TK usvojila Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite za 2017 godinu

Objavio: -

Vlada TK na petoj redovnoj sjednici usvojila je Izvještaj o radu Kantolane uprave civilne zaštite TK. Strateški ciljevi koji su bili potavljeni u protekloj godini  realizovani su kroz 24 programske aktivnosti a jedini normativni akt koji je Uprava civilne zaštite uradila u protekloj godini jeste donošenje Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o službama zaštite spašavanja. Prema Izvještaju, na osnovu detaljne analize aktivnosti u oblasti zaštite i spašavanja na područjuTuzlanskog kantona u 2017. godini može se zaključiti da je to bila uspješna godina.

„Sve ono što je bilo planirano u programu rada za 2017.godinu je i izvršeno.Takođe svi dokumenti koji su bili u programu rada Vlade i Skupštine TK koje je trebala uraditi Kantonalna uprava civilne zaštite urađeni su u roku i taj proces je urađen kako treba, znači svi su dokumenti usvojeni.“ kazao je Dragan Pelemiš, v.d. direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla.

Između brojnih aktivnosti potrebno je istaknuti da je pružena pomoć općinama Doboj Istok i Kladanj za hitne intervencije i otklanjanje posljedica prirodne nesreće a putem javnog poziva svim općinama i Gradu Tuzla dodijeljena su sredstva  kao pomoć za saniranje dijela šteta nastalih prirodnom ili drugom nesrećom. Sufinansirane su pripreme i učešće Crvenog križa Tuzlanskog kantona i službi zaštite i spašavanja u NATO EADRCC vježbi „Bosna i Hercegovina 2017“ te izdvojena sredstva za opremanje kantonalnih službi zaštite i spašavanja

„Time smo njima njima pomogli u ostavrivanju njihovih osnovnih funkcija zaštite i spašavanja.“ navodi Pelimiš.

Inspektorat zaštite civilne zaštite u 2017.godini imao je veći broj redovnih, kontrolnih i dopunskih pregleda.

„ Ono čega je manje to je Zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka što znači da je njihov rad pokazao rezultati te da pravni i drugi subjekti pokazuju namjeru da izvršavaju svoje zakonom utvrđene obaveze.“ ističe Pelimiš.

Pored toga Kantonalna uprava civilne zaštite ažurirala je Plan zaštite od požara te izradila Prijedlog  programa razvoja za spašavanje u TK za period 2018/2022, koji je Kantonalna vlada na današnjoj sjednici utvrdila, te će ovaj Prijedlog programa u narednom periodu ići u Skupštinsku proceduru. Na osnovu Prijedloga  programa razvoja za spašavanje u TK radi se godišnji plan zaštite i spašavanja za kojeg se veziju aktivnosti finasijske prirode koje zahtjevaju da se donese i godišnji plan korištenja sredstava posebne naknade za tekuću godinu.

„Znači stoga je jako bitno da se taj dokument usvoji jer nam određuje pravce djelovanja u narednom periodu.“ kazao je Pelimiš.