Vlada TK usvojila planove i programe rada Direkcije regionalnih cesta u 2021. godini

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Vlada TK je danas dala saglasnost je na Plan rada i finansijski plan Direkcije cesta za 2021. godinu i Program rekonstrukcije, obnove i izgradnje regionalnih cesta TK za 2021. godinu.

Ovim dokumentima u 2021.godini je planirana su ukupna izdvajanja u 2021. godini u iznosu od 23.264.943,58 KM. Od ovog iznosa Direkcija je planirala 5.461.608,28 KM za završetak nerealizovanih radova iz Plana za 2020. godinu, prijenos radova u 2021. godinu, 4.457.600,00 za izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i rehabilitaciju puteva i putnih objekata u 2021., 2.702.226,28 KM za obaveze koje dospijevaju za plaćanje u 2021.godini po osnovu dugoročnih kredita, 2.650.000,00 KM za redovno održavanje puteva, te 1.650.000,00 za zimsko održavanje puteva.

Kako je navedeno za investicije je planirano ukupno 4.457.600,00 KM, od čega je za sanaciju klizišta planirano 390.000,00 KM, za izgradnju projektne dokumentacije 150.000,00 KM, za troškove izdavanja saglasnosti, dozvola i rješavanje imovinsko pravnih poslova 100.000,00 KM, 80.000,00 KM za troškove nadzora nad izvođenjem radova, te 40.000,00 KM za troškove revizije projektne dokumentacije. Od planiranih investicijskih projekata mogu se izdvojiti rekonstrukcija regionalne ceste R – 458Simin Han – Gornja Tuzla –Površnice, dionica od mosta u čaršiji do skretanja za Kovačicu dužine 1 km, za što je planirano 900.000,00 KM, a isti iznos planiran je i za rekonstrukciju, rehabilitaciju i sanaciju regionalne ceste R – 455a Svatovac – Živinice – Bašigovci – Lukavica – Zelenika. Za rekonstrukciju, rehabilitaciju i sanaciju regionalne ceste R – 460Gračanica – Bukva – Doborovci–Srniceplanirano je 520.000,00 KM, a 500.000,00 KM je planirano za radove na regionalnoj cesti R-456, dionica: Humci – kraj rekonstruisanog dijela – Jasenice. 400.000,00 KM je planirano za radove na regionalnom putu R – 471 Lukavac – Vijenac – Banovići, a po 350.000,00 KM za izgradnju 3.680m pješačke staze na dijelu regionalne ceste R – 470Tuzla –Dubrave, kao i za izgradnju treće trake na regionalnoj cesti R-469 Živinice – Međaš.