Vlada TK utvrdila amandmane na prijelog Budžeta TK za 2019. godinu

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada je utvrdila svoje amandmane na prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu i prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu. Također, Vlada je prihvatila izjašnjenja na amandmane dostavljene na prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu i prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu, te ovlastila predstavnika Ministarstva finansija da, u ime Vlade Tuzlanskog kantona, prezentira izjašnjenja na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas dala i saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Razlog za donošenje Pravilnika je njegovo usklađivanje sa Zakonom o izmjenama Zakona o unutrašnjim poslovima TK, odnosno osamostaljivanjem Uprave policije kao posebnog budžetskog korisnika.