Vlada TK: Za boračko invalidsku zaštitu izdvojeno 14 miliona maraka

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Vlada je donijela Program korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko – invalidske zaštite u 2020. godini. Na ovaj način planirana je raspodjela 13.740.000 KM, koliko je Budžetom TK predviđeno za ovaj vid zaštite.

Najveći dio finansijskih sredstava je izdvojen za egzistencijalnu novčanu naknadu prema odredbama Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, zatim za zapošljavanje i samozapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica, stipendiranje, obavljanje volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica, zdravstvenu zaštitu branilaca i članova njihovih porodica, jednokratne pomoći branilaca i članova njihovih porodica.

Donošenjem ovoga Programa, započet će realizacija po podnijetih zahtjeva branilaca i članova njihovih porodica u 2020. godini