Vlada TK: Za zapošljavanje 2.026 osoba u prošloj godini izdvojeno 5,7 miliona KM

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona je putem JU Služba za zapošljavanje i Federalnog zavoda za zapošljavanje, u 2018. godini realiziralo Program čiji je rezultat zapošljavanje 2026 osoba na području Tuzlanskog kantona. Za ove potrebe utrošeno je 5.754.854 KM.

Kroz Program uvezivanja radnog staža radnicima koji su ostali bez posla, a kojima nije uvezan radni staž, u saradnji sa Federalnim ministarstvom industrije energetike i rudarstva, za ukupno 62 radnika Vlada TK je obezbijedila 155.900,88 KM za zdravstvo i nezaposlenost, a Federalno Ministarstvo  424.124,16 KM za PIO/MIO.

Realizacijom Programa zapošljavanja i samozapošljavanja Roma, u 2018. godini zaposleno je 6 osoba Romske populacije za koje je Vlada TK izdvojila 45.000 KM. Kada je u pitanju ostvarivanja socijalnih prava, Ministarstvo i Vlada su nastavili realizaciju programa socijalne pomoći, kao što su Stalna i privremena novčana, naknada za smještaj štićenika u ustanove socijalne zaštite, porodični smještaj djece, porodični smještaj odraslih, zaštita civilnih žrtava rata, jednokratne pomoći  Zaštita porodice s djecom, u okviru čega su ostvarivanje prava na dodatak na djecu, naknada umjesto plaće ženi-majci, odnosno drugom licu u radnom odnosu za vrijeme dok odsustvuje s posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta, pravo na pomoć u prehrani djeteta do šest mjeseci, pravo na osiguranje jednog obroka u vrijeme nastave u školama. Bitno je napomenuti da je kašnjenje u isplatama za prava iz oblasti socijalne zaštite  svedeno u okvire kašnjenja u roku od mjesec dana, što je u odnosu na proteklu godinu znatno poboljšano.

U oblasti podrške povratku, Ministarstvo je podržalo projekte održivog povratka  u 26 opština Bosne i Hercegovine. Od toga je 13 općina Tuzlanskog kantona i 13 općina Republike Srpske koje gravitiraju Tuzlanskom kantonu. Za realizaciju ovih projekata Vlada je utrošila 260.200,00 KM. Također, Ministarstvo je pružilo pomoć drugim nivoima vlasti u slučaju potreba za hitnim intervencijama u zonama povratka i kolektivnim centrima. Vrijednost ove podrške je 200.000,00 KM, a 108.000,00 KM je utrošeno za sufinanciranje troškova električne energije raseljenim licima smještenim u izbjegličkim naseljima i kućicama holandske vlade.