27.8 C
Tuzla
06.07.2022.

VMBiH dalo zeleno svjetlo za makrofinansijsku pomoć EU vrijednu 250 miliona eura

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo je Prijedlog memoranduma o razumijevanju između Evropske unije i Bosne i Hercegovine za makrofinansijsku pomoć BiH u iznosu do 250 miliona eura.

Također, na današnjoj sjednici utvrđen je i Prijedlog sporazuma o kreditnoj liniji između Evropske unije, BiH i Centralne banke BiH o makrofinansijskoj pomoći za Bosnu i Hercegovinu.

Sredstva povoljnog zajma bit će usmjerena na Republiku Srpsku (37,5 posto), Federaciju Bosne i Hercegovine (61,5 posto) i Distrikt Brčko (1 posto).

Cilj predložene makrofinansijske pomoći je da se pomogne Bosni i Hercegovini, odnosno entitetima i Brčko distriktu BiH u budžetskim potrebama koje su se javile kao posljedica pandemije koronavirusa.

Pomoć je namijenjena kao podrška BiH za ekonomsku stabilizaciju i program reformi, a isplaćuje se u dvije rate, od kojih svaka iznosi do 125 miliona eura, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Prva tranša se isplaćuje bez ikakvih dodatnih mjera ekonomske politike i bit će dostupna nakon stupanja na snagu memoranduma i sporazuma o zajmu.

Druga tranša se očekuje nakon ispunjenja definiranih mjera ekonomske politike u BiH, odnosno entitetima i Brčko Distriktu, koje se odnose na jačanje institucionalnog okvira za makroekonomsku analizu i planiranje, finansijski sektor, dobro upravljanje i borbu protiv korupcije, kao i podršku ekonomskom oporavku i zapošljavanju.

Prijedlozi memoranduma i sporazuma sa osnovama za vođenje pregovora bit će dostavljeni Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za njihove potpisnike predloženi su ministar finansija i trezora BiH Vjekoslav Bevadna i uime Centralne banke BiH guverner Senad Softić, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

POSLJEDNJE DODANO