31 C
Tuzla
16.08.2022.

VMBiH: Usvojena sveobuhvatna strategija upravljanja javnim finansijama do 2025. godine

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je prijedlog Sveobuhvatne strategije upravljanja javnim finansijama u Bosni i Hercegovini za period 2021. – 2025. godine, u cilju usklađenog provođenja reformi u BiH i postizanja daljnjeg napretka u ovoj oblasti.

Na ovaj način Bosna i Hercegovina ispunjava preuzete obaveze u procesu pridruživanja EU i slijedi međunarodne preporuke u pogledu ispunjavanja 14 prioriteta u dijelovima koji se odnose na javne nabavke i javne finansije.

Usvajanje ove strategije omogućit će  korištenje budžetske podrške iz Instrumenta pristupne pomoći (IPA).

Reforme koje se odnose na upravljanje javnim finansijama u BiH u ovom strateškom dokumentu oslanjaju se na šest stupova, 30 mjera i 278 aktivnosti, koje će biti provedene do kraja 2025. godine.

Prijedlog strategije pripremilo je zajedničko radno tijelo sastavljeno od predstavnika državnog i entitetskih ministarstava finansije i Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH, uz tehničku podršku Međunarodnog monetarnog fonda.

Usvajanju ovog važnog dokumenta prethodila je izrada četiri strateška dokumenta za unapređenje upravljanja javnim finansijama u periodu 2021. – 2025. godine, koja su usvojili Vijeće ministara BiH i vlade Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta BiH.

POSLJEDNJE DODANO