Vodostaj na brani HA Modrac jutros 199,77 m.n.m.

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 7.00 sati bio je 199,77 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.) i u odnosu na mjerenje jučer viši je za 95 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 76,70 m3/s.

U toku jučerašnjeg dana PVJ Živinice je obavljala akcije evakuacije stanovništva u naseljima Đurđevik i Strašanj zbog poplave uslijed izlijevanja rijeka Oskove i Spreče. Rijeka Oskova se u popodnevnim satima povukla u korito. Nivo rijeke Oskove mjeren u 6.00 sati bio je 215 cm i u porastu je za 43 cm. Svi putevi su tenutno prohodni.

PVJ Srebrenik je obavljala poslove evakuacije, pravljenja zečijih nasipa i crpljenja vode u naselju Špionica Centar. U protekla 24 sata operativnom centru je prijavljeno 28 poplavljenih objekata (objekti pošte, ambulante i ured MZ Špionica). Nivo rijeke Tinje u 7.00 sati iznosio je 122 cm.

U toku jučerašnjeg dana PVJ Lukavac je imala intervencije na crpljenju vode u naselju Bokavići uslijed poplave izazvane Rakovačkim potokom.

Nivo rijeke Spreče u Gračanici na mjernom mjestu Karanovac je 370 cm i u porastu je za četiri cm. Rijeka Spreča se izlila i u dijelu od Miričine do Stjepan Polja je poplavila oko 80 ha poljoprivrednog zemljišta. Svi lokalni vodotoci druge kategorije su u porastu. U MZ Lukavica bujični potok u naselju Delići oštetio je lokalnu cestu i bankine, te nanio dosta posipnog materijala na saobraćajnicu tako da je promet u tom dijelu MZ otežan.

U MZ Prijeko brdo došlo je do začepljenje kanala i odvoda tako da je lokalna rijeka izašla iz korita na lokalnu cestu.

Na području općine Doboj Istok rijeka Spreča se izlila i poplavila priobalno 20 ha poljoprivrednog zemljišta. Od lokalnih vodotoka ugroženo je više stambenih i pomoćnih objekata u naselju Lukavica Rijeka.

Gradonačelnik grada Tuzle je, na prijedlog gradskog štaba Civilne zaštite, proglasio stanje prirodne nesreće od poplava i klizišta na području grada Tuzla. U protekla 24 sata građani su prijavili urušavanje potoka na području Trakilovića, Bojića, i MZ Bukinje koji vodi prema Divkovićima.

U protekla 24 sata na području općine Kladanj rijeke Gostelja, Suha i Drinjača su poplavile oko 100 stambenih objekata, od čega njih oko 70 u naselju Stupari. Trenutno je prekinuto napajanje vodom za MZ Stupari. Put prema naselju Tuholj je obustavljen jer je oštećen most, koji trenutno saniraju lokalne službe. U momantu pravljenja izvještaja svi vodotoci su bili svojim koritima, i u blagom porastu.

Načelnik Općine Čelić proglasio je stanje prirodne nesreće od poplava i klizišta na području općine Čelić.

U općini Kalesija rijeka Spreča se izlila u reonu Sprečkog polja. Osim Spreče, Gribaja i lokalne rijeke su oštetile više lokalnih puteva.

U općini Banovići svi vodotoci su u svojim koritima, a gradska voda nije za piće. U dva stambena objekta prodrla je voda u podrumske i prozemne prostorije.