1.7 C
Tuzla
06.12.2023.

Vozilo auto-škole moći će da bude opremljeno kamerom?

Vozilo auto-škole može da bude opremljeno kamerom.

“Auto-škola, uz pisanu saglasnost kandidata, može da koristi video-kameru  u  svrhu  snimanja  i analize obuke”, ističe se u Nacrtu izmjena i dopuna ZOBS-a.

Kako se dodaje, za prikazivanje sadržaja obuke trećim osobama neophodna je pisana saglasnost kandidata čija obuka se snima.

I to nije sve – budu li izmjene usvojene, ubuduće će se i teoretski dio ispita moći snimati.

“Za poslove sprovođenja i organizovanja polaganja vozačkog ispita odgovorni su organi entiteta, kantona i Brčko distrikta BiH, nadležni za obrazovanje. Ti organi mogu prostorije u kojima se sprovodi polaganje teoretskog dijela ispita opremati video-nadzorom i koristiti ga u postupku kontrole nad sprovođenjem polaganja vozačkog ispita”, ističe se u ovom dokumentu.

Banjalučanin Slaviša Tešanović (18) položio je prvu pomoć i testove, a počeo je i s praktičnom obukom za budućeg vozača B kategorije. On smatra da su predviđene izmjene zakona dijelom dobre, a dijelom bespotrebne.

“Mislim da je kvalitetno rješenje to što će biti omogućeno auto-školama da instaliraju video-nadzor u vozila za obuku. Na taj način će ne samo instruktor, nego i kandidat moći da pogleda snimke i zajednički uoče greške koje su tokom obuke pravljene. Međutim, smatram da bi trebalo snimati i proces polaganja ispita u vozilu, jer sam čuo da se dešava da ispitivači obore kandidata čak i kada mu ne nađu grešku, što je nepravedno”, rekao je Tešanović za “Nezavisne”.

On ujedno smatra da nema nikakve potrebe za tim da se kamere instaliraju u prostorije gdje se polažu testovi.

“Nedavno sam ih polagao i vidio sam da apsolutno ne postoji mogućnost da kandidat prepisuje. Svi sjede odvojeno, a cijeli proces prati više stručnih lica, tako da je nemoguće uraditi bilo šta nedozvoljeno”, rekao je Tešanović.

Zdravko Ivić, predsjednik Asocijacije auto-škola BiH, ocjenjuje da se, pri izmjenama zakona koji tretiraju ovu oblast, rade kozmetičke promjene, dok suština ostaje ista. Ipak, smatra da predviđene novine imaju i svoje prednosti.

“Što se tiče dijela koji se odnosi na polaganje teoretskog dijela ispita, to je trebalo davno uvesti, kako bi se spriječile pojave koje se događaju”, tvrdi Ivić te dodaje da bi kamere to spriječile.

S druge strane, smatra da je bespotrebno da se u vozila auto-škola ubacuju kamere jer, kako dodaje, kandidate niko ne poznaje bolje od instruktora koji ih obučavaju.

“Šta ima da instruktor pregleda snimke s kamera kada je svaki dan s kandidatom i prati njegov napredak? On ga vodi, prati, zna koliko je napredovao, šta treba korigovati i tako dalje. Ovim nije pogođen cilj”, ocijenio je Ivić za  Nezavisne novine.

Vezane vijesti

TUZLA