10 C
Tuzla
04.10.2022.

VSTV BiH i Delegacija EU u BiH nastavljaju sa procesom strateškog planiranja u sudovima

Enrico Visentin iz Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini kazao je danas da predsjednici sudova moraju preuzeti aktivnu ulogu u upravljanju radom sudova kako bi poboljšali rezultate i unaprijedili pravosuđe za građane, uz poštivanje sudske nezavisnosti.

On je to naglasio tokom radionice koja je organizirana u Sarajevu, a kojoj su prisustvovali predsjednici sudova, te predstavnici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) BiH i Delegacije EU u BiH o strateškim planovima koje su sudovi izradili u prethodnom periodu.

Visentin je ocijenio da strateško planiranje itekako može pomoći predsjednicima sudova da unaprijede rad, naglašavajući da je ostvaren značajan napredak, ali ključni koraci tek slijede.

Na značaj strateškog planiranja u procesu unapređenja efikasnosti rada sudova ukazala je i potpredsjednica VSTV-a BiH Sanela Gorušanović Butigan kazavši da se na taj način osigurava kontinuirano provođenje aktivnosti koje vode ka ostvarivanju strateških ciljeva institucija, a samim tim i cjelokupnog pravosudnog sektora.

Strateško planiranje u sudovima ocijenjeno je kao jedan od najznačajnijih upravljačkih alata koji koriste evropski pravosudni sistemi s ciljem unapređenja rada, povećanja efikasnosti, produktivnosti i zadovoljstva građana, a time i jačanja vladavine prava.

VSTV BiH i Delegacija EU u BiH u prethodnom periodu intenzivno su radili na uvođenju alata strateškog planiranja u sudove, a ono što će biti u fokusu rada u narednom periodu jeste dodatno unapređenje strateških planova koji su razvijeni u ranijim fazama i njihova potpuna implementacija koja vodi ka efikasnijem radu sudova, na prvom mjestu povećanju zadovoljstva građana i jačanju vladavine prava.

Strateško planiranje uvedeno je u sve sudove u BiH, a kako bi primjena ovog alata bila funkcionalna i održiva, neophodno je identificirati sve eventualne nedostatke i ojačati kapacitete svakog pojedinačnog suda.

Od efikasnosti strateških planova pojedinačnih sudova ovisit će brojni unutrašnji procesi rada kao i vrednovanje rada predsjednika suda.

– Strateško planiranje jedan je od krucijalnih segmenata u unapređenju efikasnosti i kvaliteta rada sudova i VSTV BiH će upravo ovaj upravljački alat koristiti prilikom ocjenjivanja uspješnosti sudova i predsjednika sudova prilikom procesa reimenovanja – poručila je rukovoditeljica u Projektu “EU podrška reformama pravosuđa u BiH” Ana Bilić Andrijanić.

Sudovi u BiH do sada su imali praksu i obavezu usvajanja godišnjih programa rada, koji nisu bili jednoobrazni niti su sadržavali konkretne ciljeve koje sud namjerava ostvariti u određenom vremenskom periodu, dok se strateški planovi kreiraju za period od tri godine, što osigurava kontinuirano provođenje aktivnosti koje vode ka ostvarivanju strateških ciljeva institucija.

VSTV BiH je tokom 2020. i 2021. godine, usvajanjem Uputstva za strateško planiranje i izvještavanje u sudovima, započeo sa implementacijom procesa strateškog planiranja u svim sudovima u BiH, a nastavlja se kroz projekat “EU podrška reformama pravosuđa u BiH- IPA 2019” koji VSTV BiH realizira uz podršku EU.

 

POSLJEDNJE DODANO