15.5 C
Tuzla
06.07.2022.

VSTV i Delegacija EU za efikasnije procesuiranje počinilaca korupcije i organiziranog kriminala

Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) Bosne i Hercegovine i Delegacija Evropske unije (EU) u BiH nastavljaju i u projektu „EU podrška reformama pravosuđa u BiH – IPA 2019“ aktivnosti s ciljem efikasnijeg procesuiranja predmeta korupcije i organiziranog kriminala, saopćeno je iz te pravosudne institucije.

Jačanje međuinstitucionalne saradnje nadležnih jedan je od ključnih koraka u tom smjeru, a sastanak predstavnika VSTV-a i Delegacije EU s dijelom pravosudne zajednice, održan 16. juna u Trebinju, nastavak je prakse tematskih sastanaka s predstavnicima sudova i tužilaštava u čijoj je nadležnosti procesuiranje počinilaca ovih krivičnih djela, s ciljem identifikovanja nedostataka u procesuiranju predmeta korupcije i organiziranog kriminala.

Cilj zajedničkih sastanaka je uspostaviti mehanizme i načine rada ka efikasnijem procesuiranju predmeta organiziranog kriminala i korupcije u zemlji, s naglaskom na nalaze Izvještaja stručnjaka o pitanjima vladavine prava u BiH, Izvještaja Misije OSCE-a u BiH i ostalih relevantnih međunarodnih i domaćih izvještaja.

– Obaveza svih pravosudnih institucija je naći modalitete zajedničkog međudjelovanja koji će omogućiti efikasnije postupanje, efektivniji rad i adekvatan odgovor pravosuđa na organizovani kriminal i korupciju. Ovo je problem s kojim se moramo uhvatiti u koštac ukoliko želimo istrajati na putu ka pridruživanju EU – poručio je Halil Lagumdžija, predsjednik VSTV-a BiH.

Kako je naveo Drino Galičić, predstavnik Delegacije Evropske unije u BiH, posljednji Izvještaj Peer Review ukazuje da nedostatak saradnje policijskih agencija i tužilaštava, nedovoljan broj proaktivnih istraga, potvrđenih optužnica i osuđujućih presuda, koče bh. pravosuđe na putu ka EU. Eksperti iz EU dio rješenja prepoznaju u osiguranju konzistentnosti sudske prakse, naročito u pogledu jednakog standarda dokazivanja, što je bila tema i ovog, ali i prethodnog tematskog sastanka iz januara ove godine.

Tokom sastanka je razgovarano i o pozitivnim praksama pojedinih sudova i tužilaštava, kvalitetu optužnica i sistemskim nedostacima koje treba prevazići u budućem zajedničkom djelovanju.

Sastanci su ranije održani s predstavnicima Suda BiH, Tužilaštva BiH te dijelom prvostepenih i drugostepenih sudova, nadležnim tužilaštvima u BiH, kao i advokatskom zajednicom.

VSTV i na ovaj način želi pokazati odlučnost u pogledu kreiranja politika i mjera usmjerenih na jačanje pravosudnih kapaciteta u sistemu krivično-pravne zaštite za efikasniji i kvalitetniji rad na procesuiranju ove vrste predmeta.

POSLJEDNJE DODANO