VTKBiH podržava donošenje mjera za smanjenja izvoza šumskih sortimenata

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Asocijacija drvne industrije i šumarstva Vanjskotrgovinske komore BiH podržava inicijative entitetskih vlada kojima se predlaže da Vijeće ministara BiH donese ekonomske mjere u cilju smanjenja izvoza šumskih sortimenata (ogrijevno drvo u oblicama i cjepanicama i trupci) i sirove građe lišćara najnižeg stupnja prerade, kako bi se obezbjedilo uredno snabdijevnje sirovinom proizvođača viših faza prerade, potvrđeno je Feni iz te komore.

Iz VTKBiH ističu da u predloženim mjerama treba precizirati da se takse uvedu na izvoz ogrijevnog drveta u oblicama i cjepanicama (a ne na pelete,piljevinu i brikete) i i sirovu rezanu građu lišćara najnižeg stepena prerade i zabrani izvoz trupaca.

Navedeni proizvodi čine oko 20 posto ukupnog izvoza drvne industrije BiH.

Za donošenje pomenutih mjera nadležni su Vijeće ministara BiH, odnosno Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

To ministarstvo ranije je najavilo da će provesti konsultacije s nadležnim institucijama i pokrenuti potrebne procedure prema Vijeću ministara BiH, kako bi bio zabranjen izvoz šumskih drvnih sortimenata iz Bosne i Hercegovine, na period od dvije godine i uvedena taksa na izvoz rezane građe bukve i hrasta, a sve u cilju zaštite domaćih proizvođača.

Namjera je da te mjere budu jedinstvene za oba entiteta kako bi se u potpunosti smanjio izvoz drvne sirovine i omogućio nesmetan razvoj industrije namještaja u BiH.