Za 60 dana Tuzla dobija novi pješački most /FOTO/

Za 60 dana Tuzla dobija novi pješački most /FOTO/

Objavio: -

U roku od 60 dana Tuzla će dobiti još jedan most koji će povezivati Panonska jezera sa zapadnim dijelom Korza, sa Centralnim gradskim parkom. Izgradnjom mosta koji će povezivati kompleks Slane Banje i Panonskih jezera sa istočnim dijelom grada i gradskim parkom bit će postignuto nekoliko ciljeva, istakao je gradonačelnik Tuzle Jamsin Imamović. Osim neupitne bezbjednosti pješaka i mosta koje će biti izgrađen samo za njih, usluge tuzlanskih slanih jezera trebale bi biti  znatno poboljšane.

„Postižemo cilj da i Panonika postaje rentabilnija jer će tu biti ugostiteljski objekat koji će raditi i kad ne radi Panonika. Postižemo cilj da tih pet do šest hiljada kupača dnevno puni zapadni dio Korza i bude prilika za ugostiteljske objekte u zapadnom dijelu Korza.“, istakao je Jasmin Imamović, gradonačelnik Tuzle.

Na mostu će biti izgrađena i kapija koju će koristiti građani koji sa sjeverne magistrale budu prelazili most a ne budu posjetioci Panonskih jezera. U realizaciju ovog projekta koji će predstavljati pješačko-rekreativnu zonu u Tuzli, Gradska uprava uložila je oko 280 hiljada KM. Ovo je će ujedno biti jedina i najveća neprekidana pješačka zona u BiH koja će počinjati od Slane Banje do same jezgre Tuzle.

„Osim ovoga mosta idemo i sa mostom koji veže Zlokovac i Stupine. Tu je sve završeno i kad smo dogovorili sufinansiranje sa USAID-om rekli su da mora biti lift za invalide. Pri kraju je to doprojektovanje i onda idemo i u gradnju tog pješačkog mosta.“, dodao je Imamović.

Nakon provedenog postupka odabira korisnika, Komisija za dodjelu stanova po osnovu uspostave prava služnosti na stanovima u vlasništvu Grada Tuzla, je Kolegiju gradonačelnika dostavila Nacrt odluke koji je prihvaćen i upućen Gradskom vijeću na usvajanje. Riječ je o dva stana koji bi trebali biti stavljeni na služnost porodici poginulog dobitnika ratnog priznanja „Zlatni ljiljan“ i 100 postotonom RVI.

„Javni poziv je upućen, provedena procedura, aplicirali su kandidati, mi smo izvršili bodovanje i utvrdili preliminarnu rang listu, na istu nije bilo prigovora, ona je postala konačna i na osnovu toga se pristupilo pregledu ovih odluka. U dogledno vrijeme vidjet ćemo šta će se dešavati.“,istakla je Milena Petković, šef Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu u Službi za boračko-invalidsku zaštitu Grada Tuzla.

Kolegij gradonačelnika utvrdio je danas i prijedlog Regulacionog plana „Pecare 2“ koji će biti upućen na narednu sjednicu Gradskog vijeća kako bi bio razmotren.