Za ferijalni rad u Njemačkoj odobrena kvota od 300 studenata

Za ferijalni rad u Njemačkoj odobrena kvota od 300 studenata

Autor: -
925

Biro za zapošljavanje Tuzla je i u 2016. godini aktivno učestvovao u Projektu posredovanja bh. studenata za ferijalni rad u SR Njemačkoj u periodu ljetnog raspusta 2017. godine.

U okviru Ferijalnog rada studenata iz BiH u SR Njemačkoj, koji se provodio u saradnji sa Agencijom za rad i zapošljavanje BiH i Centralnim uredom za posredovanje u međunarodnom i stručnom zapošljavanju Savezne agencije za rad SR Njemačke u Bonu, za Bosnu i Hercegovinu u 2017. godini odobrena je kvota od 300 studenata, od toga za Federaciju BiH 190 studenata.

Birou za zapošljavanje Tuzla prijavilo se devet studenata čije prijave su dostavljene Federalnom zavodu za zapošljavanje radi daljeg postupanja.