Za IPA 2019 državni program pomoći u BiH alocirano više od 86 miliona eura

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Za IPA 2019 državni program pomoći u BiH alocirano je 86,9 miliona eura i u toku je priprema projektnih prijedloga za podnošenje Evropskoj komisiji, potvrđeno je iz Direkcije za evropske integracije BiH.

U 2019. godini će biti finalizirana dva poziva za tehničku pomoć u okviru WBIF i jedan poziv za sufinansiranje investicijskih projekata, a visina odobrenih grant sredstava ovisi o kvalitetu i spremnosti aplikacija.

“U okviru programa teritorijalne saradnje za 2019. godinu planirana je objava drugog poziva za program prekogranične saradnje Srbija – BiH za koji je alocirano 3,4 miliona eura i trećeg poziva za Dunavski transnacionalni programa. U januaru se očekuje i zatvaranje dva poziva, koja su otvorena krajem 2018. godine. Riječ je o drugom pozivu za program prekogranične suradnje BiH – Crna Gora i trećem pozivu za  Mediteranski transnacionalni program – MED”, navode iz Direkcije.

Pored toga, BiH će nastaviti dobivati i podršku kroz višedržavnu IPA II koja odgovara na zajedničke potrebe zemalja korisnica IPA II te je i finansijska alokacija zajednička, a nastavit će se sudjelovanje u programima EU.

SREDSTVA OPERATIVNA NAKON POTPISIVANJA FINANSIJSKOG SPORAZUMA 

Na pitanje koliko je natječaja za dodjelu sredstava iz pretpristupnih fondova u 2018. godini bilo realizirano, iz Direkcije nam kažu da je u protekloj godini BiH pripremila projekte u okviru IPA 2018 programa koje je Evropska komisija odobrila, a njihova ukupna vrijednost je 71.282.832 eura. 

Ova sredstva će postati operativna za ugovaranje koje će provoditi Delegacija EU u BiH  u 2019. godini nakon potpisivanja finansijskog sporazuma s Evropskom komisijom.

“Radi se o projektima u oblastima pravde, unutrašnjih poslova, poljoprivrede i ruralnog razvoja, okoliša, trgovine, deminiranja, ravnopravnosti spolova, podrške učešću u programima EU kao i podrške Programu ekonomskih reformi i vidljivosti EU integracija. BiH je u direktnom režimu upravljanja predpristupnom pomoći, što znači da tenderske postupke, ugovaranje, isplatu i praćenje provedbe projekata obavlja Delegacija EU u BiH”, kažu nam u Direkciji.

Također, u okviru Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF) Bosni i Hercegovini je tokom 2018. godine odobreno šest grant aplikacija za sufinansiranje investicijskih projekata, a po pozivima iz 2016. i 2017. godine.

“Ukupna vrijednost odobrenih grant aplikacija je 79,9 miliona eura i sve se odnose na oblast transporta. Odobreno je i pet grant aplikacija tehničke pomoći, tri u oblasti transporta i dvije u oblasti zaštite okoliša, u iznosu od 12 miliona eura. Završen je 4. poziv za sufinanciranje investicijskih projekata u okviru kojeg je BiH predložila 13 projekata, o kojima će se odlučivati u 2019. godini”, rečeno je za Aktu.

Pored toga, BiH učestvuje u šest programa teritorijalne saradnje. Ovi programi se implementiraju uglavnom putem javnih poziva za podnošenje projektnih prijedloga koji se periodično objavljuju. Tako je u 2018. godini za trilateralni program Hrvatska – BiH – Crna Gora završen drugi poziv i slijedi evaluacija dostavljenih projektnih prijedloga.

Raspoloživa sredstva za ovaj poziv iznose oko 26 miliona eura.

“U okviru programa prekogranične suradnje Srbija – BiH završena je evaluacija projektnih prijedloga dostavljenih u okviru prvog poziva, a za njega je alocirano 5,4 miliona eura. Također, realiziran je i drugi poziv za Jadransko  – jonski transnacionalni program – ADRION i u toku je evaluacija dostavljenih projekata”, kažu nam iz Direkcije.

IPA II ZAHTJEVA SEKTORSKI PRISTUP​​

Inače, sredstva predpristupne pomoći EU mogu pružiti dodatni poticaj naporima zemlje usmjernim na postizanje većeg privrednog rasta. Sredstvima EU su do sada podržana mala i srednja preduzeća u preuzimanju standarda EU u različitim oblastima, a bila su usmjerena i na neke specifične potrebe. Podrška je bila pružena u vidu obuka, grantova i nabavke opreme. EU je podržala i jačanje institucionalnog i zakonodavnog okvira, uključujući poboljšanje poslovnog okruženja i olakšavanje trgovine robama i uslugama.

U periodu 2014.-2018. EU je kroz IPA II alocirala oko 40 miliona eura za implementaciju navedenih mjera.

U okviru IPA II za period 2014-2020 kroz državne pakete za BiH alocirana su ukupno 552 miliona eura i to:  IPA 2014 – 22,581 miliona eura, IPA 2014 specijalne mjere za oporavak i zaštitu od poplava – 51 milion eura, IPA 2015 – 37,2 miliona eura, IPA 2016 – 47 miliona eura, IPA 2017 – 60,3 miliona eura i IPA 2018 – 71,28 miliona eura. Također, u toku je priprema projektnih prijedloga za podnošenje Evropskoj komisiji za preostala sredstva iz IPA 2019 i IPA 2020 u ukupnom iznosu od oko 179 miliona eura.

“Kako je BiH u direktnom režimu upravljanja predpristupnom pomoći, podatke o ugovaranju i isplati sredstva iz programa za koje su potpisani finansijski sporazumi ima Delegacija EU u BiH”, ističu iz DEI.

Također, podacima o ugovaranju i isplati sredstava za projekte iz državnih programa IPA II za koje su potpisani finansijski sporazumi raspolaže Delegacija EU u BiH.

Podcrtavaju da je bitno podsjetiti da se nakon što Evropska komisija odobri godišnji program pomoći, potpisuje finansijski sporazum, te da se to u pravilu ne događa iste godine na koju se doznačeni novac odnosi. Projekti moraju biti ugovoreni najkasnije dvije, odnosno tri godine od potpisivanja financijskog sporazuma, a isplaćeni najkasnije dvije, odnosno tri godine od ugovaranja.

Govoreći o uslovima uključenja u IPA II, te usvajanju neophodnih strategija za BiH, navode da korištenje IPA II zahtjeva sektorski pristup, a uslov za njegovu primjenu je postojanje cjelodržavnih sektorskih strategija.

“Zato je prije usvajanja cjelodržavnih strategija u određenim sektorima kao što su transport, okoliš, energija te poljoprivreda i ruralni razvoj, BiH mogla aplicirati za vrlo ograničene iznose IPA sredstava. Nakon usvajanja ‘Strateškog plana ruralnog razvoja BiH (2018. – 2021.) – Okvirni dokument’ početkom 2018. godine, BiH je dobila pristup sredstvima IPA II i u ovoj oblasti. U okviru državnog programa pomoći IPA 2018 za ovaj sektor je alocirano 30 miliona eura”, poručuju iz Direkcije za Aktu.

Podsjećaju da je Delegacija EU u BiH objavila poziv za izražavanje interesa za implementaciju dijela ovog projekta, u iznosu od 20 miliona eura (u vidu tehničke pomoći i grant podrške) i zatvara se krajem januara 2019. godine.

Po okončanju ove procedure, odabrani implementator će realizirati projekat uključujući objave poziva za grantove.