Za naknade vijećnicima u GV Tuzla tokom prošle godine izdvojeno više od 380 hiljada KM

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Za funkcionisanje Gradskog vijeća Tuzla tokom prošle godine utrošena su sredstva u iznosu od 1.578.428 KM, stoji u Izvještaju o izvršenju Budžeta Grada Tuzla za prošlu godinu.

Tako je za naknade vijećnicima za rad u GV Tuzla izdvojeno 383 hiljada KM, dok je za naknade članovima radnih tijela utrošeno 576 hiljada maraka budžetskih sredstava. U Izvještaju stoji i da je  31 hiljada KM izdvojena za materijalne troškove GV Tuzla. Također, za naknade članovima savjeta po MZ utrošeno je 493.193 KM.