Za podršku povratku iz federalnog Budžeta 29,6 miliona KM

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Vlada Federacije BiH  usvojila je četiri programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2020. godinu federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica, u ukupnom iznosu od 29,6 miliona KM.

Kroz Tekući transferi pojedincima – Transfer za raseljene osobe i povratnike je osigurano 19.600.000 KM, od čega je najveći dio od 12.500.000 KM planirano za obnovu i izgradnju putne, vodovodne i kanalizacione infrastrukture, objekata vjerskog, sakralnog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, te drugih od značaja za širu društvenu zajednicu, kao i pomoć za zapošljavanje kroz razvoj i osnivanje malih, srednjih preduzeća i obrtničkih radnji, poljoprivrednu djelatnost (komercijalnu i nekomercijalnu), pružanje podrške programima obavljanja pripravničkog staža sa ili bez zasnivanja radnog odnosa, diverzifikaciju privrednih aktivnosti u ruralnim područjima, rekultivaciju poljoprivrednog zemljišta i ambijentalnu privlačnost.

Kroz tekući transferi za programe povratka u RS planiran je iznos od 5.000.000 KM, od čega 3.000.000 KM kao pomoć za zapošljavanje povratnika kroz razvoj poduzetništva, malih i srednjih preduzeća, poljoprivrednu djelatnost, pružanje podrške programima stručnog osposobljavanja kroz volontiranje i stažiranje pripravnika, rekultivaciju poljoprivrednih površina, ekonomsku saradnju s dijasporom, kao i diverzifikaciju privrednih aktivnosti u ruralnim područjima.

Tekući transfer za zajedničke, međuentitetske i općinske projekte, te projekte s nevladinim organizacijama iznosi 2.500.000 KM, koliko je planirano i za podršku održivom povratku izbjeglih i prognanih osoba s područja regije Srebrenica.

Vlada je danas, također, na prijedlog Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica usvojila Plan povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2020. godinu.