Za podršku razvoju kantona više od 800 hiljada KM

Za podršku razvoju kantona više od 800 hiljada KM

Objavio: -

Ministarstvo razvoja i poduzetništva TK danas je potpisalo ugovore sa korisnicima grant sredstava u okviru podrške razvoju kantona. U okviru šest programa putem Javnog poziva Ministarstva razvoja i poduzetništva TK, obrtnicima i privrednicima u kantonu dodijeljena su sredstva od 820 hiljada KM. Radi se o pozivu za podršku razvoju kantona, a sredstva su dobila 54 aplikanta. Tu se obrtnici, zatim nevladine organizacije, firme iz IT sektora… Dio sredstava je za novoosnovna preduzeća i obrte, za što je aplicirala Elvira Kovačević-Mujkanović. U ovoj godini osnovala je firmu za proizvodnju ortopedskih pomagala.

”Ja sam aplicirala na program koji se odnosi za podršku za osnivanje i razvoj tek osnovanih preduzeća i sredstva su u iznosu od 1.300 KM”, navodi ona.

Ta sredstva su već utrošena za notarske i druge usluge prilikom registracije. Najviše sredstava putem javnog poziva, izdvojeno je za subvencije za podršku malim i srednjim preduzećima. Efekti ovog poziva su i novozaposlene osobe. Prvobitno je plan Vlade bio da to bude 90 novih radnih mjesta, međutim krajnji rezultat je još bolji.

”Osigurali smo kroz zajedničko ulaganje tri miliona i 54 hiljade KM, odnosno 820 hiljada KM sa budžetske pozicije podrška razvoju kantonu i dva miliona i 234 hiljade KM od nevladinog sektora i privrednika sa područja TK”, kaže Nermin Hodžić, ministar razvoja i poduzetništva TK.

Glavna prednost ovog programa bila je ta da privrednici nisu morali trošiti novac, a ni vrijeme za papirologiju, jer je resorno ministarstvo preuzelo na sebe odgovornost pribavljanja dokumentacije od različitih službi.

”Prvi put od kako postoje kantoni, obrtnik nije morao ni jedne marke da investira da bi aplicirao. Mogao je da aplicira svaki onaj ko je smatrao da može i hoće dobiti. Kao Komora smo zadovoljni što smo u Komisiji koja je ocjenjivala projekte, imali smo predstavnika Obrtničke komore”, kaže Željko Babić, predsjednik Obrtničke komore TK.

Iz Vlade najavljuju podršku privrednicima u 2017. godini, ali ne na isti način.

”Odlučili smo za narednu godinu da ne idemo sa grant sredstvima, ali ćemo ići sa kreditnim sredstvima, negdje oko 20-tak miliona putem jedne od komercijalnih banaka gdje će Vlada preuzeti servisiranje troškova kamata na kredite i troškova obrade kredita”, ističe Bego Gutić, premijer TK.

Pored toga, za zapošljavanje a samim ti i podršku privredi u 2017. godini,  kako navodi Gutić, trebala bi biti dostupna i sredstva Vlade Federacije BiH putem Federalnog zavoda za zapošljavanje. Samo zajedničkim naporima privrednika i Kantonalne Vlade može doći do pozitivnih pomaka, zaključeno je prilikom potpisivanja ugovora sa korisnicima grant sredstava.