11 C
Tuzla
10.12.2022.

Za pola miliona KM povećana podrška povratku prognanih osoba

Imajući u vidu da je posljednjim izmjenama i dopunama Budžeta TK za 2022. godinu predviđeno povećanje sredstava planiranih za projekte koji za cilj imaju podršku povratku prognanih lica, Vlada je na vanrednoj sjednici održanoj danas donijela Odluku o izmjenama Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu „Podrška povratku prognanih lica“. Shodno navedenom, a prema iskazanim potrebama za hitne intervencije na oštećenoj i dotrajaloj infrastrukturi u zonama povratka i objektima u kolektivnim naseljima koji su neophodni za pružanje minimuma uslova za smještaj raseljenih lica, danas su sredstva za ove namjene povećana za dodatnih 500.000,00 KM.

POSLJEDNJE DODANO