Za poljoprivredne poticaje od tri do šest posto poreznih i neporeznih prihoda

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Federalna vlada utvrdila je Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju, koje predviđaju izdvajanje za poljoprivredu od tri do šest posto poreznih i neporeznih prihoda, koji ne obuhvaćaju doprinose za mirovinsko i invalidsko osiguranje, budžeta FBiH i uputila ga u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku.

 

Predloženom izmjenom ovoga zakona stiču se uslovi za osiguravanje većih sredstva za poljoprivredu u budžetima narednih godina. Dosadašnja formulacija stvarala je nedoumice o tome što se ustvari smatra ukupnim primicima u odnosu na budžet.

 

Nova formulacija člana 3. stav (2) otklanja te nedoumice i jasno precizira da je visina novčanih sredstava određena procentualno u odnosu na prihode budžeta Federacije BiH, koji ne obuhvaćaju doprinose za mirovinsko i invalidsko osiguranje kao i tekuće transfere i donacije, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.