Za poticaje poljoprivrednicima u narednoj godini 87 miliona KM

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Poticaj za poljoprivrednike u FBiH u 2020. godini planiran je u iznosu od 87 miliona KM, te je povećan za 18,3 miliona KM. Prepoznajući težak položaj poljoprivrednika u FBiH i njihovu potrebu za povećanjem konkurentnosti, Vlada FBiH je značajno povećala ukupna sredstva usmjerena ovim kategorijama.
Transferi za raseljene kategorije i izbjeglice ukupno su povećani za sedam miliona KM. Pomoć u održivom povratku raseljenih osoba i izbjeglica u oba entiteta predstavljat će prioritet resornog ministarstva, gdje će kroz projekte finansirane iz Budžeta Federacije BiH, ali i udruživanjem sredstava s drugim nivoima vlasti (entiteti, kantoni i lokalne zajednice) biti nastavljena aktivnosti na provedbi i Aneksa 7. Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Transfer nižim nivoima vlasti planiran je u iznosu od 21 milion KM i predstavlja nastavak sufinansiranja budžeta i projekata jedinica lokalne samouprave u FBiH.

Planirano je pet miliona KM za kapitalno ulaganje za izgradnju i modernizaciju željezničke infrastrukture. Na odjelu Federalnog ministarstva prometa i komunikacija planiran je i nastavak izgradnje cestovne infrastrukture sa sredstvima u ukupnom iznosu od 115 miliona KM.