Za programe socijalne zaštite ove godine bit će izdvojeno više od 2,4 miliona KM

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Vlada FBiH je usvojila Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, u ukupnom iznosu od 2.412.423 konvertibilne marke.

Za ostvarivanje i uvođenje u prava neratnih invalida planirano je 200.000 KM, za realizaciju aktivnosti predviđenih Uredbom o primjeni odgojnih preporuka prema maloljetnicima u FBiH 20.000 KM, a za provedbu Zakona o zaštiti od nasilja u porodici 250.000 KM.

Organiziranje ovogodišnje Dječije nedjelje bit će potpomognuto sa 40.000 KM, djelovanje organizacija civilnih invalida sa 500.000 KM, a za sufinansiranje rada ustanova socijalne zaštite za zbrinjavanje na nivou FBiH planirano je 700.000 KM.

Za provođenje Strategije deinstitucionalizacije i transformacije ustanova socijalne zaštite u FBiH (2014.-2020.) planirano je 20.000 KM, koliko i za Strategiju za unaprjeđenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u FBiH 2016.-2021. godina. Institutu za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja planiran je iznos od 82.423 KM, udruženja penzionera na nivou FBiH bit će podržana sa 80.000 KM, a 500.000 KM namijenjeno je ustanovama za zbrinjavanje na nivou FBiH.