Za zapošljavanje zavarivača: Objavljen I ponovljeni Javni poziv za poslovne subjekte

Za zapošljavanje zavarivača: Objavljen I ponovljeni Javni poziv za poslovne subjekte

Objavio: -

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona objavilo je Javni poziv za odabir korisnika nepovratnih sredstava za subvencije poslovnim subjektima za dokvalifikaciju/prekvalifikaciju nezaposlenih osoba za certificirane zavarivače u cilju njihovog zapošljavanja.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika nepovratnih sredstava, utvrđenih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2018. godinu, sa pozicije 31010003 – “Podrška razvoju kantona”, koje se odnose na subvencije poslovnim subjektima za dokvalifikaciju/ prekvalifikaciju nezaposlenih osoba za certificirane zavarivače u cilju njihovog zapošljavanja, a po Programu dokvalifikacije/prekvalifikacije nezaposlenih osoba za certificirane zavarivače u cilju njihovog zapošljavanja, broj: 03/1-05-12695/18 od 25.04.2018. godine.

Nepovratna sredstva namijenjena su za sufinansiranje dokvalifikacije/prekvalifikacije za certificiranog zavarivača nezaposlenih osoba koje su prijavljene na evidenciju JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, uz obavezu poslovnog subjekta koji ostvari pravo na dodjelu sufinansiranih sredstava po ovom programu da osobu čija se dokvalifikacija/prekvalifikacija sufinansira, zadrži u radnom odnosu i na osnovu toga ostvari pravo na refundaciju troškova obaveznih doprinosa za novozaposlene odnosno dijela njihove neto plate za period od dvanaest mjeseci.

Ciljnu grupu čine osobe koje su prijavljene na evidenciji Službe najkasnije 30 dana prije objavljivanja ovog javnog poziva, a imaju zanimanje zavarivača ili zanimanje koje je srodno zanimanju zavarivača (bravari, monteri, mašinski tehničari, instalateri grijanja i slično), te su zainteresirani za procese dokvalifikacije/prekvalifikacije u cilju rješavanja svog radnopravnog statusa. Nezaposlene osobe će nakon završene obuke biti osposobljene za vršenje poslova certificiranih zavarivača u skladu sa standardima i zahtjevima poslodavaca i tržišta rada te će dobiti pripadajuće certifikate za finaliziranu doobuku.
Tekst Javnog poziva, prijavu za javni poziv i svu prateću dokumentaciju možete preuzeti u Ministarstvu privrede Tuzlanskog kantona i JU Službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona te putem web stranica Vlade Kantona http://vladatk.gov.ba/ i Službe http://szztk.ba/

 

Javni poziv i dokumenti se nalaze na  LINKU.