Zajedničke socio-ekonomske reforme uputiti Vijeću ministara BiH

 

Na prijedlog premijera Federacije BiH Fadila Novalića Federalna vlada je utvrdila prijedlog akta koji će biti upućen Vijeću ministara BiH za usvajanje dokumenta „Zajedničke socio-ekonomske reforme za period 2019-2022“.
Na sastanku predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH sa entitetskim premijerima, održanom 26. 12. 2019. godine, dogovoreno je da bi bilo veoma značajno da i Vijeće ministara BiH usvoji dokument pod istim nazivom i u istom tekstu u kome su ga 10.10.2019. usvojile vlade entiteta.
Ovaj dokument pripremljen je u saradnji s Delegacijom Evropske unije u Sarajevu, te uz podršku Ambasade Velike Britanije.
On predstavlja nastavak reformskih procesa koji su definisani još kroz zajedničku Reformsku agendu za period 2015-2018. godina. Politike definisane u dokumentu „Zajedničke socio-ekonomske reforme za period 2019-2022. godina”, u potpunosti su usaglašene s Programom ekonomskih reformi za period 2019-2021. godina i bile su osnova i za izradu Programa ekonomskih reformi za period 2020-2022. godina.
Ključne reformske politike definisane u dokumentu „Zajedničke socio-ekonomske reforme za period 2019-2022. godina” su podijeljene u četiri oblasti, a to su Održiv i ubrzan ekonomski rast, Reforma javnih preduzeća, Reforma zdravstvenog sektora i Politike koje pružaju prilike mladima i drugima kategorijama.