Zakazana sjednica Skupštine TK: Na dnevnom redu izmjene Zakona o visokom obrazovanju

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO
Sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona održat će se u četvrtak, 18.6.2020. godine, sa početkom u 10,00 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:
 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju
 2. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona za period 1.1.2019.-31.12.2019. godine
 3. Razmatranje Izvještaja o radu Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona za period 1.1.2019.-31.12.2019. godine
 4. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2019. godine
 5. Razmatranje Izvještaja o radu sa Izvještajem o izvršenju Finansijskog plana Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona Tuzla za period 1.1.-31.12.2019. godine
 6. Razmatranje Informacije o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za 2019. godinu
 7. Razmatranje
 8. a) Narativnog izvješća o radu Kantonalnog tužiteljstva Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2019. godine
 9. b) Informacije o radu Kantonalnog suda u Tuzli i općinskih sudova Tuzla, Banovići, Gradačac, Gračanica, Kalesija, Lukavac, Srebrenik i Živinice za 2019. godinu
 10. Razmatranje nacrta Zakona o podršci porodicama sa djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine radi davanja mišljenja
 11. Razmatranje Informacije o aktuelnoj situaciji u vezi sa pandemijom korona virusa na području Tuzlanskog kantona