Zakon o obrtu FBiH tema sastanka ministra privrede TK i predsjednika Obrtničke komore FBiH

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Ministar privrede Tuzlanskog kantona Asmir Hasić zajedno sa pomoćnicom ministra za poduzetništvo i obrt gospođom Nisvetom Osmić održali su sastanak sa predsjednikom Obrtničke komore Federacije Bosne I Hercegovine gospodinom Željkom Babićem.

Budući da je ključna uloga Ministarstva kreiranje poslovnog ambijenta za poduzetnike jedna od tema sastanka bila je novi Zakon o obrtu FBiH koji je u postupku donošenja. Ovom prilikom se razgovaralo i o dosadašnjem doprinosu novom zakonskom rješenju, kroz učešće u javnim raspravama i davanju sugestija i primjedbi, kao i budućem angažmanu svih zainteresiranih sudionika u daljoj proceduri usvajanja pomenutog zakona.

Takođe, razgovaralo se o poticajima obrtnicima na federalnom i kantonalnom nivou te su dogovorene zajedničke aktivnosti na povećanju učešća obrtnika sa područja Tuzlanskog kantona u ukupno dodijeljenim sredstvima od strane Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, a u skladu sa brojnošću obrta na Tuzlanskom kantonu.

Na sastanku se razgovaralo i o pokretanju inicijativa za izmjene kantonalnih zakona u kojima postoji prostor za poboljšanje zakonske regulative za poslovanje obrtnika.

Intenziviranje kontakata i održavanje sastanaka sa općinskim/gradskim službama koje rade na registraciji obrta kao i nadležnih službi za izdavanje dozvola biće jedan od zadataka Ministarstva privrede u narednom periodu te je dogovoreno i održavanje zajedničkih sastanaka sa predstavnicima komora na federalnom i kantonalnom nivou u cilju zajedničkog djelovanja i stvaranja uslova za bolji položaj obrtnika.